Bảo hiểm khoản vay là gì? Có bắt buộc mua hay không?

Bảo hiểm khoản vay là gì? Có bắt buộc mua hay không?

Bảo hiểm khoản vay là 1 loại bảo hiểm, đã là bảo hiểm thì mặc định vận hành theo cơ chế tự nguyện. Vậy khi Ngân hàng nói bảo hiểm khoản vay tiêu dùng là bắt buộc, không mua không giải ngân thì đúng sai thế nào? Bảo hiểm khoản vay (hay bảo hiểm tín dụng) là gì? Bảo...